Fiskekort

kan köpas hos

 

  Anders Jansson     tel 070-600 60 96

 Jocke Gulbrandsen tel 070-582 19 85

 Sture Danielsson    tel 070-882 06 86

 Mats Ornsäter        tel 076-163 18 18

Revisorer

Janne Björck

Tel 070-558 06 00

 

Benny Sandin

Tel 08-778 27 06

 

Gunnar Lundgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009 Ådrans Tomtägareförening    

 

Välkommen till Ådrans Fiskevårdsområdesförening

Vassröjningsaggregat

 

Det vassröjningsaggregat som fiskevårdsområdesföreningen disponerar finns för närvarande hos Kent Adolfsson (el-kenta). Det går även bra för enskilda tomtägare att låna aggregatet för klippning av vass. Det finns dock förbud mot användning av motor- eller eldriven farkost vid klippning. Det krävs därför starka armar för att klara av klippning efter enbart roddbåt. Många tycker därför det är enklare att slå med lie istället. Länsstyrelsen har utfärdat absolut förbud för klippning under sjöfåglarnas häckningstid, vilken inträffar under vår och sommarmånaderna. All utlåning av aggregatet skall anmälas till fiskevårdsområdesföreningens ledamot Joakim Gulbrandsen, mobiltelefon 070-5821985. Joakim skall också godkänna var vassklippningen skall äga rum. Det är mycket viktigt att den som klipper ser till att vassen också tas upp efter klippningen. Det gäller främst ur nedskräpningssynpunkt, men också för att det finns vassarter som kan rota sig och förstöra på andra ställen av sjön. Sammantaget kan dock sägas att varje klippning av vass är till gagn för sjöns totala kvalitet.

 

Lycka till!

Styrelsen representeras av:

 

Lennart Assarsson Ordförande lennart.assarsson@bredband.net 070-254 38 95
Marianne Sautermeister Vice ordförande marianne@sautermeister.se 070-365 80 44
Ann-Sofie Ragnegård Sekreterare a.raagnegaard@gmail.com 070-876 46 19
Sture Danielsson Kassör daniels@ownit.nu 070-882 06 86
Anders Jansson Ledamot borell8@hotmail.com 070-600 60 96

Mats Ornsäter

Ledamot mats.ornsater@spray.se

076-163 18 18

Anders Wallgren Ledamot anders.wallgren@swdbank.se 070-655 00 98
Birgitta Sandin Suppleant birgitta@sandin.biz 070-298 20 33
Joakim Gulbrandsen Suppleant jockekorre@gmail.com 070-582 19 85

Stevan Beljanski

 

Gustav Lundqvist

Adjungerad

 

Adjungerad

steva.so@hotmail.com

070-453 46 99

 

070-225 01 19